Комунална полиција

26. јануара 2019.

Послови које обавља Секретаријат за послове комуналне полиције прописани су Законом о Комуналној полицији и другим прописима које је донела Скупштина града Београда на територији свих 17 градских општина.

Дежурни комунални полицајци, послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских празника.

http://www.beograd.rs/index.php?lang=cir&kat=beoinfo&sub=1404410%3f


Oдржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду успостављен је од 1. јануара 1977. Створен је са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних накнада.

http://www.stambeno.com/


Основна делатност ЈКП „Паркинг сервис“ је управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта и гаража на територији 10 општина града Београда. У Београду је око 25.000 паркинг места под режимом наплате у зонираном подручју, док се око 9.000 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.

http://www.parking-servis.co.rs/