ЈП „Градско стамбено“

Oдржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду успостављен је од 1. јануара 1977. Створен је са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних накнада.

http://www.stambeno.com/

Натраг na ЛИНКОВИ