Комунална полиција

Послови које обавља Секретаријат за послове комуналне полиције прописани су Законом о Комуналној полицији и другим прописима које је донела Скупштина града Београда на територији свих 17 градских општина.

Дежурни комунални полицајци, послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских празника.

http://www.beograd.rs/index.php?lang=cir&kat=beoinfo&sub=1404410%3f

Натраг na ЛИНКОВИ