ЈКП „Паркинг сервис“

Основна делатност ЈКП „Паркинг сервис“ је управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта и гаража на територији 10 општина града Београда. У Београду је око 25.000 паркинг места под режимом наплате у зонираном подручју, док се око 9.000 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.

http://www.parking-servis.co.rs/

Натраг na ЛИНКОВИ