ЈКП „Градска чистоћа“

Обавља послове сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, чишћења и прања јавних површина за територију града

http://www.gradskacistoca.rs/

Натраг na ЛИНКОВИ