ДЕЛАТНОСТ

Предузеће  обавља комуналну делатност управљања пијацама, која обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа, и то:

  • 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Поред основне делатности, предузеће обавља и следећу делатност:

  • 81.10  Услуге одржавања објеката
  • 82.30 Организовање састанака и сајмова

Обухвата организацију привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и услуга у промету робе

  • 82.99 Остале услужне активности и подршке пословању

Предузеће управља са 30 пијацa и располаже са 187.552,10 м2 пијачног простора, од чега је 50.643 м2  под објектима. Такође, Предузеће располаже и са око 5.100 тезги и 926 расхладних витрина. Пијаце које послују у саставу предузећа разврстане су у четири зоне према локацији ексклузивности и то: екстра зона, прва зона, друга зона и трећа зона.

  • Отворени тржни центар Нови Београд има карактер робне пијаце за промет на мало производа занатских радњи и домаће радиности и индустријско непрехрамбених производа;
  • Пијаца Зелени венац се налази у екстра зони, и простире се на површини од 12.490 м2. Пијаца има карактер културно-историјског споменика и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе града Београда.
  • Пијаца Каленић је лоцирана у строгом центру града, припада првој зони и простире се на површини од 10.588 м2. Пијаца има карактер задужбине Каленића и за њену реконструкцију су неопходне посебне сагласности