ИЗВЕШТАЈИ

2024

Програм пословања за 2024

2023

Програм пословања за 2023

Извештај о реализацији програма пословања I кв

Извештај о реализацији програма пословања II кв

Извештај о реализацији програма пословања III кв

Извештај о реализацији програма пословања IV кв

Ребаланс програма пословања br.5834-3-23 од 30.08.2023

2022

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2022

Извештај о реализацији програма пословања I кв

Извештај о реализацији програма пословања II кв

Извештај о реализацији програма пословања III кв

Извештај о реализацији програма пословања IV кв

Ребаланс програма пословања 6750-3 od 21.09. 2022.

Ребаланс програма пословања 8985-3-22 од 14.12. 2022.

2021

Финансијски ивештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2021.

Ребаланс програма пословања 1532-3 од 05.03. 2021.

Извештај о реализацији програма пословања I кв

Извештај о реализацији програма пословања II кв

Извештај о реализацији програма пословања III кв

Извештај о реализацији програма пословања IV кв

Ребаланс програма пословања бр.7418-3 од 23.11. 2021

2020

Финансијски ивештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2020.

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

Ребаланс програма пословања бр.5936-7 од  21.09.2020

2019

Финансијски ивештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2019.

Ребаланс програма пословања од 31.10.2019

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2018

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2018.

Ребаланс програма пословања од 08.10.2018

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2017

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2017. годину

Ребаланс програма пословања br.4563-3 od 19.06.2017

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2016

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2016.

Ребаланс програма пословања од 14.06.2016

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.