АКТИВНОСТИ

Волонтери се вршењем волонтерских услуга и активности истовремено оспособљавају за волонтирање и то на следећи начин:

1. Упознавањем са радом пијаца Волонтери се током реализације пројекта Волонтерски центар на огледним примерима упознају се са општим актима Предузећа и законским прописима, који су од значаја за обављање делатности Предузећа.

Лица која обављају волонтерску праксу су 4 дана у недељи, присутна на пијацама. У директном контакту са закупцима, односно пољопривредним произвођачима имају прилику да се упознају са проблемима и реалним стањем српске пољопривреде. Закупци могу да сазнају актуелне мере подршке Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Секретаријата за привреду Града Београда, савремене мере за унапређење пољопривредне производње и процедуре закупа пијачних капацитета, као и многе друге корисне савете и информације.

2. Посетама семинарима о унапређењима пољопривредне производње Волонтери – апсолвенти већ стечено знање на својим факултетима оплемењују и осавремењују посетом семинарима из области пољопривреде, где имају прилику да сазнају најсавременије методе стакленичке производње, агро-техничке мере неопходне за максимизирање приноса, као и остваривањем нових контаката са својим колегама широм Србије.

3. Посетама манифестација из области пољопривреде Одавно се зна да теорија и пракса имају добар ефекат једино ако се повежу, тако волонтери имају бројне прилике, при посетама сајмовима и манифестацијама које се тичу пољопривредне производње, да се упознају са реалним проблемима и њиховим решењима од људи који су у примарној производњи, да размене искуства и добију нова сазнања.

4. Присуствовањем промотивним активностима Предузећа Волонтери присуствују приликом реализације промотивних активности Предузећа и пружају подршку лицима која учествују.

5. Посетама пољопривредних газдинстава Волонтери обилазе пољопривредна газдинства, која излажу пољопривредне производе на београдским пијацама и снабдевају грађане здравим и свежим намирницама. Циљ посете је упознавање младих са могућностима и предностима покретања сопственог бизниса, који је везан за пољопривредну производњу. Волонтери имају прилику да чују корисне информације и примере добре праксе из пољопривредне производње. У току посете волонтери се упознају са процесима производње, прераде, предностима у коришћењу у свакодневној исхрани, као и пласманом производа у Србији и иностранству.

Натраг na ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР