KОНЦЕПТ ПРОЈЕКТА

Волонтеризам је размена између појединца или групе појединаца и локалне заједнице.Волонтер или група волонтера улажу време, енергију и снагу за добробит заједнице,а кроз тај пројекат локална заједница пружа волонтеру или групи волонтерамогућност за експериментисање, учење и лични и колективни развој.

(Cotravaux, Francuska)

Пројекат „Волонтерски центар“ има за циљ да активније и професионалније укључује појединце у креирање услова живота и рада у ресору. Задатак центра је да повеже институције из ресора, да омогући заинтересованим волонтерима ангажовање у активностима и областима за које су професионално везани или генерално заинтересовани и промовише волонтерски рад. Стицање праксе и препорука по завршеном ангажовању стварају волонтерима услове компаративне предности у тражењу посла.

Рад у Волонтерском центру је прилика за запослене да развију своје менторске способности и унапреде тимски рад, као неопходни услов успешности компаније.

Натраг na ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР