Како постати волонтер Градских пијаца?

Волонтерску праксу у Градским пијацама могу обављати апсолвенти и дипломци Пољопривредног, Правног, Економског факултета и Факултета ветеринарске медицине.

Оглас за волонтерску праксу расписује се једном годишње, а заинтересована лица пропратно писмо и радну биографију могу доставити путем електронске поште на vlakovski@bgpijace.rs Након увида у радне биографије и разговора са свим пријављеним кандидатима, врши се одабир најбољих кандидата и спроводи селекција у другом кругу разговора.

Уговор о волонтирању закључује се на период од девет месеци, а након истека волонтерског ангажовања, волонтеру се издаје потврда, која садржи личне податке о волонтеру, кориснику и организатору волонтирања, кратак опис волонтерских услуга и активности, трајање волонтирања и податке о оспособљавању волонтера током волонтирања.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на број телефона 011/7857-917 или слањем упита електронском поштом на vlakovski@bgpijace.rs

Натраг na ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР