Бранислав Бибић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:Име и презиме: Бранислав Бибић

Рођен: 1952. године у Сремској Митровици

 


ЧЛАНСТВА:

Члан надзорног одбора „ЈКП Београдске пијаце” Београд  (2016. – 2022. )

Члан надзорног одбора „ЈКП Градске пијаце”  Београд (2016. – 2022. )

Члан управног одбора (март 2000.- април 2010.) ЈП „ЕЛЕКТРОИСТОК“ – ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“

Члан  управног одбора (јул 2005.) ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“

__________________________________________________________________________________________________________________________

РАДНО ИСКУСТВО:

ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“
Директор Сектора за информационе технологије (фебруар 2008. – јануар 2012.)

ЈП „ЕЛЕКТРОИСТОК“ – ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ (децембар 1986. – )
Пројектовање и израда апликативног софтвера

ЈП „ЈУГОПЕТРОЛ“ БЕОГРАД
Програмер и организатор пројеката (јул 1981.- децембар 1986.)

__________________________________________________________________________________________________________________________

ОБРАЗОВАЊЕ


Основне студије:

Факултет организационих наука, Универзитет Београд
Звање:  Дипломирани инжењер кибернетике 

Натраг na МЕНАЏМЕНТ