Миљан Милић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


Име и презиме: Миљан Милић

E – mail miljan.milic@mts.rs

Рођен: 15.05.1967 у Новом Пазару.

По занимању: Адвокат.

Члан Адвокатске коморе Београда од 1995. године

__________________________________________________________________________________________________________________

ЧЛАНСТВА

Председник Надзорног одбора  “ЈКП Београдске пијаце” Београд (јануар 2022. – );

Председник Надзорног одбора  “ЈКП Градске пијаце” Београд (новембар 2017.- 2022.);

Председник Надзорног одбора  “ЈКП Градске пијаце” Београд (мај 2013. – новембар 2017.);

Председник Одбора  Директора Предузеће за путеве Ваљево, а.д. (2014. – 2016.);

Члан УО Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београд. (мај 2012. – мај 2013.);

Председник комисије за комасацију КО Чока;

Члан радне групе Министарства саобраћаја,грађевине и инфраструктуре РС за израду уредбе о минималним условима за отпочињање комуналне делатности;

Члан радне групе Министарства саобраћаја,грађевине и инфраструктуре РС за израду закона о гробљима;

Председник Удружења грађана “Пријатељи манастира  Ђурђеви Ступови у Расу.”(2000. – 2009.);

Председник Надзорног одбора хуманитарне фондације “Снага живота” Сурчин.

ОБРАЗОВАЊЕ:


Основне студије:

Правни факултет, Универзитет у Kрагујевцу
Звање
– Дипломирани правник

Натраг na МЕНАЏМЕНТ