Никола Ђурковић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:Име и презиме: Никола Ђурковић

E – mail : nikoladj@bgpijace.rs

Рођен: 1978. године у Београду

По занимању: Дипломирани правник

__________________________________________________________________________________________________________________________

ЧЛАНСТВА:

Члан надзорног одбора из реда запослених  ЈКП “Београдске пијаце“ Београд (2022. – )

Члан надзорног одбора из реда запослених  ЈКП “Градске пијаце“ Београд (2020. –2022. )


РАДНО ИСКУСТВО:


JKП „БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ БЕОГРАД

Директор сектора пијачних услуга ( 2022. -)

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ БЕОГРАД

Директор сектора пијачних услуга ( 2020. – 2022. )

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ БЕОГРАД
Руководилац службе комерцијалних послова (2019. – 2020. )

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ БЕОГРАД
Шеф службе пословног простора (2014. – 2019.)

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретар (2009. – 2014. године)

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА СТЕПАНОВИЋ
Адвокатски приправник (2004. – 2007. године)

NVO EURO<26
Пројектни менаџер (2003. – 2007. године)

 


ОБРАЗОВАЊЕ:


 

Основне студије:

Правни факултет, Универзитет у Београду

Положен правосудни испит

Одсек: Привредно право

Звање– Дипломирани правник

ДРУГА ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ & ИНТЕРЕСОВАЊА:


Познавање језика: Говори енглески језик
Знање рачунара: 
МS Office/Word,Excel, Power point, Internet

Натраг na МЕНАЏМЕНТ