Марина Ковачевић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


Име и презиме: Марина Ковачевић

E-mail: 
marina.kovacevic@bgpijace.rs

Рођена: 1984. године у Београду

По занимању: Дипломирани правник – мастер

РАДНО ИСКУСТВО:


– Извршни директор ЈКП „Београдске пијаце“, Београд

– Извршни директор ЈКП „Градске пијаце“, Београд
– ПД „Електроизградња“ д.о.о. – изградња електро-енергетских објеката
– Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Градска управа
– Општина Врачар, Одељење за инспекцијске грађевинске и комуналне послове

ЕДУКАЦИЈА:


Студије:   

Правни факултет, Универзитет у Београду
Звање – Дипломирани правник – мастер

ДОДАТНА ЕДУКАЦИЈА:


Завршена средња музичка школа (соло певање)
Завршена нижа музичка школа (клавир и соло певање)

Натраг na МЕНАЏМЕНТ