Предраг Јеремић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


Име и презиме: Предраг Јеремић

E – mail : jeremic@bgpijace.rs

Рођен: 1966. године у Београду

По занимању: Дипломирани филмски и ТВ монтажер

РАДНО ИСКУСТВО:


– Извршни директор ЈКП „Београдске пијаце“, Београд

– Извршни директор ЈКП „Градске пијаце“, Београд
– Помоћник председника ГО Чукарица за област спорта и омладине
– Директор Културне установе „Галерија 73“, Београд
– Власник агенције „Таурус-Јеремић“ за посредовање при регистрацији возила, Београд

– Директор АСЦ  Србоауто, Београд
– Референт процене и продаје возила Ауто-Чачак, ПЈ Нови Београд
– ТВ монтажер у магнетоскопу Радио Телевизије Србије

ЕДУКАЦИЈА:


Основне студије:

Факултет драмских уметности Београд,
Звање: Дипломирани филмски и ТВ монтажер

Oжењен је и отац троје деце

Натраг na МЕНАЏМЕНТ