Браће Јерковић

Мапа пијаце

Урбанизација и ширење насеља условилу су потребу за пијацом, а пољопривредни произвођачи су спонтано почели да доносе воће и поврће и излажу га на платоу који је био предвиђен за изградњу гаража. Пијаца „Браће Јерковић“ отворена је пре више од 40 година. У то време пољопривредници из околине Београда продавали су воће, поврће и другу робу директно из камиона. Данас је ово једна од потпуно преуређених београдских пијаца. Током 2017. године млечна хала, изграђена 2015. године, је проширена и опремљена са 18 нових расхладних витрина, пијачни плато је асфалтиран, постављено је 60 рестилизованих тезги, а сви пролази између тезги прекривани су лексаном, у циљу заштите закупаца и купаца од атмосферских падавина.

Натраг na БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ