Бежанија

Мапа пијаце

Пијаца у центру новобеоградског насеља Бежанија отворена је 1978. године. Налази се у близини цркве, а својим изгледом савршено се уклапа у околни амбијент. Простире се на површини од 1.500 квадратних метара и спада у ред мањих градских пијаца, а у време када је отворена словила је за једну од модернијих у граду. Понуда разноврсних производа сасвим је довољна да подмири потребе становника овог насеља, мада им је на располагању и оближња велика пијаца у Блоку 44. Пијаца на Бежанији данас броји 74 тезгe, десетак ободних локала за продају мешовите робе и две изванредно снабдевене месаре. Наткривена је, а услови продаје су у потпуности прилагођени продавцима, аерација ( проток ваздуха) је одлична, па изложени производи дуго могу да остану свежи. Уређење пијаце извршено је почетком 2010. године. Освежена је фасада свих објеката, санирана надстрешница пијачног платоа и уређени су прилази пијаци.

Натраг na БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ