ЦЕНЕ ЗАКУПА

ЈКП „Градске Пијаце“ – Београд баве се издавањем пијачних капацитета као што су:

• тезге и рамови на зеленим пијацама
• тезге на робним пијацама
• објекти пословног простора (зидани или монтажни)

Цене пијачних услуга су условљене положајем саме пијаце а потом и саме тезге или локала на пијаци.
Тезге и рамови на зеленим пијацама се издају кроз месечну резервацију (право коришћења тезги или рама) и дневну накнаду у случају коришчења.
Тезге на робним пијацама се издају путем месечног закупа.
Цене пословног простора су изражене по квадратном метру у зависности да ли је објекат у власништву Предузећа или корисника и да ли је зидан или монтажни.
За опширније информације обратите се управнику пијаце за коју сте заинтересовани или на телефон: 011 7857 940

Ценовник комуналних услуга ЈКП Градске пијаце бр.1532-4 од 05.03.2021

Ценовник комерцијалних услуга ЈКП Градске пијаце Београд 512-4 од 28.01.2021