ИЗВЕШТАЈИ

2020

Програм пословања за 2020.

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

2019

Финансијски ивештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Бруто биланс

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2019.

Ребаланс програма пословања од 31.10.2019

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2018

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Бруто биланс

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2018.

Ребаланс програма пословања од 08.10.2018

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2017

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Бруто биланс

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2017. годину

Ребаланс програма пословања br.4563-3 od 19.06.2017

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2016

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Бруто биланс

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2016.

Ребаланс програма пословања од 14.06.2016

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.