ИЗВЕШТАЈИ

2019

Програм пословања за 2019.

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

2018

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Бруто биланс

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2018.

Ребаланс програма пословања од 08.10.2018

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.

2017

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје

Бруто биланс

Извештај независног ревизора

Одлука о усвајању финансијских извештаја

Програм пословања за 2017. годину

Извештај о реализацији програма пословања I кв.

Извештај о реализацији програма пословања II кв.

Извештај о реализацији програма пословања III кв.

Извештај о реализацији програма пословања IV кв.