Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала – ОРН 50316000, 30160000, 30192350, 39235000 – JНMВ 03/20

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Линк ЈНМВ 03/20 на порталу јавних набавки града Београда

Натраг na ЈАВНЕ НАБАВКЕ