Јавна набавка – Услуга хигијенског одржавања пијачних платоа, млечних хала и пијачне опреме – ОРН 90900000 – Отворени поступак – ОП 01/20

Позив за подношење понуда

INVITATION TO TENDER

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације број 2

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације број 3

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2

Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева о заштити права

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Линк  ОП 01/20 на порталу јавних набавки града Београда

Натраг na ЈАВНЕ НАБАВКЕ