Арена Београд д.о.о.

26. јануара 2019.

Основна делатност предузећа је организовање спортских и културних манифестација, пре свега у објекту „Београдска арена“.

http://www.starkarena.rs


Предузеће обавља водопривредну делатност, као делатност од општег интереса, на територији града Београда у складу са законом и прописима донетим на основу закона.

Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама реке Саве и Дунава, осим дела оперативне обале Луке на десноj обали Дунава, одржава и стара се о Бежанијском зимовнику, Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима који се налазе на простору Бежанијског зимовника и теретног Савског пристаништа, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу.

http://www.beogradvode.co.rs


Бeoгрaдски зooлoшки врт je нaстao 1936. гoдинe, a свeчaнo oтвoрeн нa Пeтрoвдaн – 12. jулa. Oснoвao гa je тaдaшњи грaдoнaчeлник Влaдa Илић. Први стaнoвници вртa су били: лaвoви, лeoпaрди, бeли и мрки мeдвeди, вукoви, мaкaки и мaнгaбej мajмуни, aнтилoпe, бивoли, зeбуи, муфлoни, jeлeни, срнe, рoдe, ждрaлoви, пaунoви, фaзaни, сoвe, пeликaни и пaпaгajи.

http://www.beozoovrt.rs