JП „Ада Циганлија“

26. јануара 2019.

Основна делатност предузећа је уређење паркова, речних и рекреационих површина. Такође води бригу о приобаљу и отвореном јавном купалишту и бави се услугама у речном и језерском саобраћају, просторним планирањем, координацијом културне, забавне и угоститељске понуде на Ади, као и организацијом спортских, културних и забавних манифестација, делатношћу марина и сл.

http://www.adaciganlija.rs


ЈП „Хиподром Београд“ се налази у подножју Кошутњака, између Сењака и Топчидера, у непосредној близини Аде Циганлије, на општини Чукарица, једној од најстаријих у Београду. Одржавање коњичких трка на овом простору има дугу традицију, још од 1914. године.

http://www.hipodrombeograd.rs


Урбанистички завод Београда израђује стратегије развоја и стратешке и оперативне планове за град Београд, као и урбанистичко-техничка документа за спровођење планова, студије, анализе и пројекте. У изради планова и предлога посебно води рачуна о економској и еколошкој оправданости и друштвеној одрживости.

http://www.urbel.com


Делатност предузећа је превоз путника аутобусима у међународном, међумесном, приградском и градском саобраћају, као и уговорни превоз радника великих привредних система и ученика основних и средњих школа.

http://www.lasta.rs


ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

26. јануара 2019.

У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“, који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина“, „Електродистрибуција Београд“, „Електросрбија“, „Југоисток“ и „Центар“.

http://www.edb.rs