Уређење и одржавање јавних зелених површина, одржавање јавних санитарних објеката, пратеће производње и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у парк-шумама.

http://www.zelenilo.rs/


Делатност је производња и прерада воде и снабдевање Града хигијенски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и прикупљање градских отпадних и атмосферских вода са урбаног и каналисаног подручја Београда.

http://www.bvk.rs


ЈКП „Погребне услуге“ обавља погребну делатност и послове на уређивању и одржавању десет градских гробаља: Новом, Централном, Топчидерском, Бањичком и Земунском гробљу, гробљу Лешће, Збег, Орловача, Нова и Стара Бежанија.  Пословна политика овог предузећа је да грађанима помогне и буде на услузи у најтежим тренуцима током 24 часа свакога дана у години.

http://www.beogradskagroblja.rs


РТВ Студио Б

26. јануара 2019.

Студио Б је градска РТВ кућа, која у свом саставу има ТВ Студио Б-24 сата програма, са вестима, контакт и talk show програмима, музиком, филмовима, серијама и документарним програмима и Радио Студио Б- 24 сата програма, са вестима, контакт и talk show програма и mainstream музиком.

http://www.studiob.rs/