Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Линк ЈНМВ 3/18 на порталу јавних набавки града Београда


Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Линк ЈНМВ 1/18 на порталу јавних набавки града Београда