Борча

Мапа пијаце

Пијаца у приградском насељу Борча отворена је почетком седамдесетих година прошлог века. Некада смо имали 60 закупаца, а данас их има више од 200, од којих 4/5 чине пољоприврени проивођачи. Важна је за становнике насеља Борча, јер се на њој свежим и домаћим пољопривредним производима и мешовитом робом, снабдева око 40 000 суграђана.

ЈКП „Београдске пијаце“ унапредило је услове продаје и куповине за све становнике Београда који користе ову пијацу за своје снабдевање. Пијаца је комплетно уређена, а радови су подразумевали асфалтирање 2400 м2 пијачног платоа и  постављање  144 нових тезги у зеленом делу и 40 нових и модерних боксева у занатском делу пијаце.  Потпуно је обновљен и део пијаце за продају производа животињског порекла, где је постављено 18 расхладних витрина у којима се продају јаја, месо, домаћи млечни  и сухомеснати производи.

Такође, наткривени су сви пролази између тезги, што обухвата укупно 852м2, што омогућава несметану куповину и продају у свим временским условима. Комплетно су реновирани тоалети и просторија за одлагање отпада. На свим улазима у пијацу постављено је 7 нових улазних капија.

Пољопривредни произвођачи који снабдевају ову пијацу претежно долазе из околних насеља, Великог Села и Бегаљице.

Натраг na БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ