СРЕЂЕНА ПИЈАЦА СТАРИ МЕРКАТОР И ПЛАТО

ЈКП „Београдске пијаце“ Београд је крајем 2022. године завршило ревитализацију пијаце „Стари Меркатор“, површине преко 2000 м2.  Циљ ревитализације је био да се пијачни услови продаје унапреде и модернизују, како за закупце, тако и за грађане Новог Београда. Ревитализација пијаце „Стари меркатор“ подразумевала је замену комплетне кровне облоге на пијаци, односно постављање 800 m2 нових стакала, комплетно је урађен пијачни плато, површине 1200 m2. Постављена је нова пијачна опрема са 144 тезге, сређени су локали који се налазе унутар пијаце, комплетна кровна конструкција је реновирана (фарбање и одмашћивање челичне конструкције, замена опшивки, лимова), постављене су нове водоводне и канализационе цеви. На свим улазима у пијацу постављено је 7 аутоматских врата, урaђена је нова вентилација и цела пијаца је климатизована. Сви закупци са доњег нивоа су пребачени на горњи ниво пијаце. Уграђена је нова спољна столарија, дезинфиковани су и окречени сви зидови и плафони унутар пијчног дела, површине преко 2500 м2, постављено је преко 400 м2 нових керамичких плочица и уређени су сви канцеларијски простори. У склопу пијаце „Стари Меркатор“, тачније испред,  прави се посебан део где ће бити смештена цветна пијаца, тако да ће потрошачи од сада поред редовне набавке свежих и висококвалитетних намирница, моћи да пазаре и цвеће.

ЈКП „Београдске пијаце“ Београд je у сарадњи са градском општином Нови Београд, јавним предузећима „Београд пут“ и „Зеленило Београд“, завршило радове на уређењу простора испред пијаце „Стари Меркатор“. Асфалтирано је 900 м2 пешачке стазе, постављена је пијачна опрема са 40 нових боксева, тако да су сва лица која су вршила продају несметано наставила са радом, само у лепшем и бољем амбијенту. Постављено је 280 м нове заштитне ограде између дела зелене и јавне саобраћајне површине на којој се налазе нови боксеви. Како би осигурало безбедну продају, ЈКП „Београдске пијаце“ поставило је испред пијаце „Стари Меркатор“ нове безбедносне камере.

Уређење простора, односно дела јавне саобраћајне површине испред пијаце „Стари Меркатор“ и постављање нове пијачне опреме, допринело је да цео простор добије сасвим другачији модернији и униформисан изглед, какав заслужује један од главних центара Новог Београда. Закупци наглашавају да су изузетно задовољни јер сада имају адекватније услове рада, како за себе тако и за робу који излажу, а купци боље услове куповине. Једноставно, све је на једном месту, у низу, прегледно, модерно, уз саму пијацу, а оно што је важно јесте да неко о закупцима брине.

Натраг na ВЕСТИ