Бојан Бaјагић

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


Име и презиме: Бојан Бајагић

E-mail: bajagic@bgpijace.rs

Рођен: 1974. године у Београду

По занимању: мастер економиста

РАДНО ИСКУСТВО:


-в.д. директора ЈКП „Београдске пијаце“ Београд;
-в.д. директора ЈКП „Градске пијаце“ Београд;
-извршни директор ЈКП “Градске пијаце” Београд;

-руководилац Сектора за техничку подршку, опште послове и развој ЈКП “Градске пијаце” Београд;
-помоћник директора ЈКП “Градске пијаце” Београд;
-члан већа Градске општине Земун;
-комерцијални директор предузећа у приватном сектору.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ОБРАЗОВАЊЕ:


Постдипломске студије: 

Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд,
Звање – МАСТЕР ЕКОНОМИСТА, 

Основне студије:

Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд
 Звање – ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

__________________________________________________________________________________________________________________________

Додатна едукација:  

– Београдски фонд за политичку изузетност БФПЕ – Улога локалне самоуправе
у процесу Европских интеграција Србије;

Немачка организација за техничку сарадњу ГИЗ – Планирања у социјалној

и омладинској политици;

Програм за јачање економске сигурности УСАИД – Економски развој,
предузетништво и самозапошљавање;

Национална агенција за регионални развој – Писање пројеката од значаја за
регионални развој;
Медијска кућа Сребрн и туш – Медијска писменост и комуникација са медијима;
Међународна организација за миграције ИОМ – Разумевање вулнерабилних група
и вештине комуникације.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Признања

 -Министарства омладине и спорта;
– ГУ Града Београда и регионалне КЗМ;
– Немачке организације за техничку сарадњу ГИЗ;
– Америчке агенције за међународни развој УСАИД;
– НГО сектора.

 

Ожењен је и отац двоје деце.

Натраг na МЕНАЏМЕНТ