Јавна набавка – Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала – ЦПВ: 50316000 – Отворени поступак – ОП 03/21

Линк ОП 03/21 на порталу јавних набавки

Натраг na ЈАВНЕ НАБАВКЕ