E-пијаца није свемогућа

Пијаце су биле и остале стални хроничари друштвеноекономског развоја, трговине и друштва у целини.

E -пијаца није свемогућа

Натраг na PRESS