ОТЦ Миљаковац ‘Београдски бувљак’

Мапа пијаце

Пресељење ОТЦ-а, на нову локацију је здружена акција града Београда, општине Раковица и ЈКП „Београдске пијаце“ у чијем систему послује 30 пијаца укључујући „Миљаковац“ и „ОТЦ“.

Будући комплекс ОТЦ-а ће се простирати на око 12 000 m2. Део пијачног платоа са боксевима – тезгама, површине око 4000 m2, бити наткривен, што ће нови Бувљак учинити најмодернијом пијацом у региону. Пијаца ОТЦ Миљаковац „Београдски бувљак“ ће бити опремљена савременим мобилијаром, имаће преко 230 нових боксева-тезги, преко 60 локала, као и паркинг простор са око 130 паркинг места. Целокупан простор биће осветљен и покривен видео надзором. Закупци и купци ће бити заштићени од разних временских услова, кише, снега и ветра. Оно што ће много значити јесте да ће имати дуже радно време, јер ће пијаца бити осветљена, као и да ће потрошачи имати могућност да се снабдевају и у поподневним часовима.

Пијаца ОТЦ Миљаковац „Београдски бувљак“, налази се у непосредној близини великих насеља Видиковац, Баново брдо, Бањица, Канарево брдо, Жарково. Окружење ове локације примерено је њеном садржају и због добре повезаности аутобуским и трамвајским линијама до ње је лако стићи из различитих крајева града. Тренутно постоји 9 линија градског превоза (аутобуске линије- 3a, 42, 47, 50, 54, 59, 94, 502, 506), као и линија „Беовоза“ која се налази на 150 метара од нове локације Београдског бувљака. Растојање између тренутне локације ОТЦ-а и будуће пијаце ОТЦ Миљаковац „Београдски бувљак“ је само 7 километара, односно 12 минута колима.

На нову локацију преселиће се 280 закупаца, који поштују Пијачни ред и Одлуку о пијацама, док ће цене закупа пијачне опреме и пословног простора остати непромењене.

ОТЦ Миљаковац „Београдски бувљак“ је од изузетне важности за снабдевање грађана Београда, који редовно купују робу широке потрошње на овој пијаци. Такође, Београдски бувљак је значајан не само за купце, већ и за закупце који на њој остварују приходе за своје домаћинство.

Натраг na БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ