ПИЈАЦА „ГОРЊА ВАРОШ“ НЕЋЕ РАДИТИ ДОК ЈЕ НА СНАЗИ ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Пијаца „Горња варош“ која се налази на територији градске општине Земун, у улици Сењка бб, а у саставу је ЈКП „Градске пијаце“, престаје са радом све док је на територији Републике Србије проглашено ванредно стање.

Натраг na ВЕСТИ