„ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УПРАВЉАЊЕ БИО-ОТПАДОМ“ НА ПАЛИЛУЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Јавни позив за иновативна решења за управљање био-отпадом, који су покренули Програм уједињених нација за развој у сарадњи са Министарством за развој животне средине и Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу биће представљен на скупу, у уторак, 10. марта у модерном простору палилулске пијаце.

На овом скупу, биће јавно позвани градови, општине, приватна и јавна предузећа, научне институције и организације цивилног друштва да предложе иновативна решења за климатски паметно управљање био-разградивим отпадом, а пре свега отпадом од хране и кухињским отпадом, као и зеленим отпадом из паркова и башта.

Одлука да један овакав јавни скуп међународног карактера и опште друштвеног значаја буде организован на пијаци Палилула, показује да је она остала место добрих и постала место нових сусрета, захваљујући новом модерном, али пре свега мултифункционалном простору.

Натраг na ВЕСТИ