Оглас за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме

Одлука о додели пијачне опреме по огласу за издавање у закуп пијачне опреме од 06.03.2020

Ранг листа приспелих понуда по Огласу за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме,06.03.2020.године

Преглед неисправних и одбачених понуда за издавање у закуп пијачне опреме 06.03.2020.године

Обавештење о јавном отварању понуда по огласу за прикупљање понуда за издавање у закуп пијачне опреме

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда по Огласу за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачне опреме

Одлука о измени Огласа за давање у закуп пијачне опреме

Оглас за прикупљање затворених понуда за издавање у закуп пијачне опреме

Изјава о зпо личности

Образац понуде

Образац захтева за издавање потврде да нема дуга

Натраг na ОГЛАСИ