УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ЛОКАЛА

Пословни простор се издаје на одређено време, за календарску годину, након чега се уговор може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пословног простора и Уговора.

Изабрани понуђач је обавезан да пре закључења уговора о закупу измири све обавезе из претходног закуподавног периода, уколико постоје за дати локал, без права повраћаја средстава од Предузећа.

Прочитај више „О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПИЈАЧНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“