Локали - Јавни оглас

Мапа пијаце

ПИЈАЦА OТЦ „НОВИ БЕОГРАД“

1. пијачни простор број 63, за постављање монтажног објекта површине 60,00 m2   

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

2. пијачни простор број 64, за постављање монтажног објекта површине 28,00 m2   

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

3. пијачни простор број 65, за постављање монтажног објекта површине 28,00 m2

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

4. пијачни простор број 66, за постављање монтажног објекта површине 28,00 m2   

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

5. пијачни простор број 67, за постављање монтажног објекта површине 26,00 m2   

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

6. пијачни простор број 68, за постављање монтажног објекта површине 48,00 m2   

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

7. пијачни простор број 69, за постављање монтажног објекта површине 48,00 m2

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

8. пијачни простор број 70, за постављање монтажног објекта површине 48,00 m2

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

9. пијачни простор број 71, за постављање монтажног објекта површине 110,00 m2   

Почетна цена 560,00 дин/m2

 

10. пијачни простор број 72, за постављање монтажног објекта површине 110,00 m2   Почетна цена 560,00 дин/m2

11.  пијачни простор за постављање монтажног објекта-киоска број 232

  Почетна цена 12.130,00  дин. месечно по киоску

 

12.  пијачни простор за постављање монтажног објекта-киоска број 233

  Почетна цена 12.130,00  дин. месечно по киоску

 

Позиције пијачних простора се могу видети у управи пијаце „ОТЦ-Нови Београд“ или у Служби пословног простора у дирекцији ЈКП „Градске пијаце“ Београд.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ТЦ "НОВИ БЕОГРАД"

1. зидани локал бр.10, површине 5,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. зидани локал бр.17, површине 12,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. зидани локал бр.19, површине 80,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 417.269,53 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. зидани локал бр.21, површине 53,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергију обрачунава Предузеће

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 179.071,53 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

5. зидани магацин бр.29, површине 374,06 m2, почетна цена 558,00 дин/m2

- утрошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- магацин нема терет из претходног закуподавног односа

- намена објекта- магацин

- у магацину се налазе 2 коморе, власништво претходног закупца

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ТЦ "КРЊАЧА"

1. зидани локал бр.7, површине 32.20 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 233.006,12 динара (без

  судских трошкова и камате)

 

2. зидани локал бр.9, површине 15.80 m2, почетна цена 994,00 дин/m

-утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

-локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 56.165,30 динара (без

судских трошкова и камате)

 

 (НАМЕНА ЛОКАЛА-ПРОДАЈА ЦВЕЋА, САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ)

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "ВОЖДОВАЦ"

1. зидани локал бр.2, површине 15,95 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа 

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр.6, површине 15,95 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурисање  ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 59.576,16 динара (без

  судских трошкова и камате)и дуг за ел.енергију према ЕПС-снабдевању у износу од  95.009,32 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- нема електричне енергије у локалу

 

3. зидани локал бр.7, површине 39,69 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурисање  ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. зидани локал бр.8, површине 39,69 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 470.654,45 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

5. зидани локал бр.9, површине 21,15 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурисање  ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- нема електричне енергије у локалу

 

6. зидани локал бр.10, површине 10,70 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 34,264.22 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- нема електричне енергије у локалу

 

7. зидани локал бр.12, површине 16,70 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

8. зидани локал бр.20, површине 11,80 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ"

1. зидани локал бр.19, површине  17,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2     

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 113.977,95 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. монтажни локал бр.29, површине 14,90 m2, почетна цена 994,00 дин/m

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. монтажни локал бр.32, површине 14,54 m2, почетна цена 994,00 дин/m

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа за ел.енергију према ЕПС-

  снабдевању у износу од 39.902,36 динара на дан 29.08.2018. године

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. монтажни локал бр.33, површине 19,51 m2, почетна цена 994,00 дин/m

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

5. монтажни локал бр.34, површине 14,54 m2, почетна цена 994,00 дин/m

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа за ел.енергију према ЕПС-

  снабдевању у износу од 60.000,00 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу нема ел. енергије, искључена је због дуга

 

6. монтажни локал бр.37, површине 14,80 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

7. монтажни локал бр.39, површине 5,92 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

8. зидани локал бр.43, површине 49,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 1.024.294,99 динара (без  

  судских  трошкова и камате) и дуг за ел. енергију према ЕПС-снабдевању у износу од  172.983,75 динара на дан 29.08.2018. године

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

9. зидани локал бр.44, површине 16,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

  

10. монтажни локал бр.54, површине 31,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

11. монтажни локал-киоск бр.64, површине 3,04 m2, почетна цена 13.520,00 дин по киоску/ месечно

- нема струју

- нема воду

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "СКАДАРЛИЈА"

1. зидани локал бр. 20, површине 12,00 m2, почетна цена 994,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 109.194,53 динара и дуг

  за ел.енергију према ЕПС-снабдевању у износу од 7.298,16 динара – 09.2018. године

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. монтажни киоск  бр. 66, површине 3,04 m2, почетна цена 13.520,00  дин/киоск месечно

- киоск нема електричну енергију

- киоск нема воду

- киоск има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 83.730,08 динара

- намена киоска - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "СЕЊАК"

1. монтажни локал-киоск  бр. 6, површине 3,00 m2, почетна цена 13.520,00  дин/киоск месечно

- киоск нема воду и струју

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 18.999,72 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. монтажни локал бр. 11, површине 14,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2 

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 40.505,47 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

                                                                           

3. монтажни локал бр. 12, површине 14,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2 

- локал нема струју

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 88.824,30 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. монтажни локал бр. 13, површине 20,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2 

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће                            

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 540.115,42 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "НОВА КАРАБУРМА"

1. монтажни локал бр.8, површине  25,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 95.384,50 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу нема ел.енергије

 

2. монтажни локал бр.9, површине  11,27 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу нема ел.енергије

 

3. монтажни локал бр.32, површине  50,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ"

1. зидани локал бр. 9, површине 36,14 m2, почетна цена 2.110,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које се наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 93.634,37 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр. 26, површине 23,92 m2, почетна цена 2.110,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које се наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 1.552.991,43 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. зидани локал бр. 37, површине 87,62 m2, почетна цена 994,00  дин/m2, са

    припадајућим магацином бр.37/1, површине 30,93 m2, почетна цена 558,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, која се наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

4. зидани локал бр. 41, површине 53,58 m2, почетна цена 994,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које се наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

5. зидани локал бр. 42, површине 50,81 m2, почетна цена 994,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које се наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

6. зидани локал бр. 43, површине 48,03 m2, почетна цена 994,00  дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које се наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 940.531,15 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

7. зидани магацин бр. 101, површине 107,06 m2, почетна цена 558,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише Предузеће

- нема воду

- магацин нема терет из претходног закуподавног односа

- намена - магацин

 

8. зидани магацин бр. 105, површине 104,22 m2, почетна цена 558,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише Предузеће

- нема воду

- магацин нема терет из претходног закуподавног односа

- намена - магацин

 

9. зидани магацин бр. 107, површине 104,21 m2, почетна цена 558,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише Предузеће

- нема воду

- магацин нема терет из претходног закуподавног односа

- намена - магацин

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "ЗВЕЗДАРА"

1. монтажни локал бр.11, површине  18,55 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 136.260,88 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу нема ел. енергије

- у локалу се налази опрема за месару, власништво претходног закупца

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "ЖЕЛЕЗНИК"

1. зидани локал бр.3, површине 15,67 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

2. зидани локал бр.4, површине 12,48 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише Предузеће

- нема воду

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

3. зидани локал бр.6, површине 51,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

4. зидани локал бр.8, површине 21,28 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

5. зидани локал бр.14, површине 33,32 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

6. монтажни локал бр.17, површине 20,00 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- нема електричну енергију

- нема воду

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

7. зидани локал бр.30, површине 22,15 m2, почетна цена 727,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "ДУШАНОВАЦ"

1. монтажни локал бр.7, површине  23,31 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- у локалу нема ел. енергије

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

2. зидани локал бр.8, површине  30,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- у локалу нема ел. енергије

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

3. зидани локал бр.9, површине  31,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергијe обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање и Предузеће

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног за ел. енргију према ЕПС-снабдевању у износу од 5.338,62 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу се налази опрема за рибарницу, власништво претходног закупца

 

4. монтажни локал бр.10, површине  31,00 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- у локалу нема ел. енергије

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 1.951.871,06 динара (без

  судских трошкова и камате)

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

5. монтажни локал бр.39, површине  29,15 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има дуг за ел.енергију премс ЕПС-снабдевању у износу од 30.300,44 динара на дан 

  24.10.2018. године

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

6. монтажни локал бр.40, површине  29,15 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал нема терет из претходног закуподавног односа

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

7. монтажни локал бр.41, површине  29,15 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 82.626,07 динара и дуг за ел.енергију према ЕПС снабдевању у износу од 3.841,56 динара на дан 24.10.2018. године

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

8. монтажни локал бр.43, површине  29,15 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергије обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има дуг за ел.енергију према ЕПС снабдевању у износу од 8.085,04 динара на дан

  24.10.2018. године

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

 

9 . монтажни локал бр.44, површине  29,15 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа у износу од 263.631,25 динара

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу нема ел.енергије

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "БОРЧА"

1. монтажни локал бр.2, површине  31,50 m2, почетна цена 994,00 дин/m2

- утрошак електричне енергију обрачунава и фактурише ЕПС-снабдевање

- утрошак воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 1.232.653,66 динара (без

  судских трошкова и камате)и дуг за ел. енергију према ЕПС- снабдевању у износу од 118.592,84 динара - 09.2018. год

- намена локала- све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

- у локалу нема електричне енергије

Мапа пијаце

ПИЈАЦА "БЕЛЕ ВОДЕ"

1. монтажни локал бр.8, површине 3,50 m2, почетна цена 13.520,00 дин/m2

- нема струју

- нема воду

- локал има терет из претходног закуподавног односа, у износу од 5.029,28 динара

- намена локала - све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама

О Г Л А С за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачног пословног простора

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ЛОКАЛА

Пословни простор се издаје на одређено време, за календарску годину, након чега се уговор може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пословног простора и Уговора.

Изабрани понуђач је обавезан да пре закључења уговора о закупу измири све обавезе из претходног закуподавног периода, уколико постоје за дати локал, без права повраћаја средстава од Предузећа.

Пословни простор се издаје у виђеном стању и трошкове адаптације, санације, реконструкције и инвестиционог одржавања сносе закупци без права на надокнаду истих.

Право учешћа на огласу имају физичка лица, правна лица и предузетници.

Уредна пријава треба да садржи:

- понуду, са наведеним бројем локала и називом пијаце из огласа за који се лице пријављује, номинално фиксном ценом израженом у динарима по метру квадратном, делатношћу којом ће се бавити и бројем телефона;

- за правна лица: копију решења о упису у АПР, број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;

- за предузетнике:  копију решења о упису у АПР, број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;

- за физичка лица (која немају регистровану радњу): број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;

- потписану и печатирану изјаву о прихватању неизмиреног терета из  претходног закуподавног односа за слободне локале код којих терет постоји;

- потврду којом доказује да нема дуговања према Предузећу (потврду издаје Предузеће).

Понуде правних лица морају бити потписане и оверене, а физичких лица потписане од стране понуђача, у супротном сматраће се неисправним и исте се неће разматрати.

Учесници огласа су у обавези да на име трошкова огласа за сваку поднету понуду неповратно уплате износ од 3.000,00 динара на текући рачун ЈКП «ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ» БЕОГРАД  број: 205-39344-08 позив на број: 679-991. Доказ о уплати ОБАВЕЗНО доставити уз понуду у затвореној коверти са назнаком пијаце, у противном понуда ће бити одбијена као непотпуна.

Понуђена цена представља бруто цену закупа по m2 са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20%.

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење пијачног простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, грејање, климатизација, смеће, таксе и сл. сразмерно величини простора и објекта. Поред наведених трошкова закупац је у обавези да плаћа заједничке трошкове објекта- одржавање пијачног платоа и то у износу од 50,00 до 150,00 динара по m2, у зависности од категорије пијаце. Заједнички трошкови се плаћају за максимално 30,00 m2, уколико локали имају више од 30,00 m2.

Трошкови електричне енергије и воде, у зависности од локала, се обрачунавају и фактуришу од стране ЈКП „Градске пијаце“ Београд, у ком случају закупац има обавезу да сваког месеца омогући запосленом у ЈКП „Градске пијаце“ да очита потрошњу или се обрачунавају и фактуришу од стране ЈП „ЕПС-Снабдевање“ и              ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у ком случају је закупац у обавези  да на усмени или писмени захтев Предузећа пружи на увид доказе о плаћеним рачунима.

Уколико локал који се издаје нема водомер, обрачун потрошње воде се врши паушално, по обрачуну за врсту делатности којом се закупац бави.

Понуђена цена закупа пословног простора важи за уговорени период, као и за период у случају обнављања уговора и иста ће се примењивати све док понуђена цена не достигне ниво цене пословног простора према важећем Ценовнику пијачних услуга.

На огласу не могу учествовати физичка лица, предузетници и привредна друштва који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа или су својим поступцима прекршили Уговор о закупу пијачне опреме, Одлуку о пијацама и Пијачни ред.

Рок за достављање понуде је 15.04.2019. године, до 15,00 часова.

Непотпуне, неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.04.2019. године у 12,00 часова у великој сали за седнице, улица Живка Карабиберовића бр.3, Београд.

Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети у року од 8 дана од  дана јавног отварања понуда.

Пре закључења Уговора о закупу пословног простора, изабрани понуђач је дужан да на жиро рачун Предузећа уплати депозит у висини троструке месечне закупнине са урачунатим ПДВ-ом или достави банкарску гаранцију „плативо на први позив безусловно, неопозиво и без приговора“ у висини троструке месечне закупнине са урачунатим ПДВ-ом.

Уколико подносилац понуде, који је одлуком Комисије изабран као најповољнији понуђач, у остављеном року не уплати потребна средства на име обезбеђења уредног извршења својих уговорних обавеза, сматра се да је одустао од понуде. У том случају Комисија може предметни објекат понудити следећем најповољнијем понуђачу, уколико исти није члан породице лица који је одустао од понуде, односно правно лице чији је оснивач, или ће се предметни објекат поново огласити.

Понуде доставити на адресу: ЈКП «ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ»-БЕОГРАД, ул. Живка Карабиберовића бр.3, са назнаком: «ЗА ЛОКАЛЕ НА ПИЈАЦИ .....................................», у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неће се разматрати.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 011/7857-932 или путем електронске поште: prostor@bgpijace.co.rs