ИПП тезге - Јавна лицитација

Мапа пијаце

ПИЈАЦА Т.Ц. НОВИ БЕОГРАД

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 55

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 71,72,75,83,95

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 10,15,19

Почетна сума за лицитацију: 15,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА Т.Ц. КРЊАЧА

Рамови 

Број продајног места:

3,4,5,6,15,16,17,18,47,48,49,50,89,90,95,96,128,153,159,160,172,173,185,186,192,193,206,207  

Почетна сума за лицитацију: 3,000.00 дин.

 

Продајна места од 21 м2

Број продајног места: 22,65

Почетна сума за лицитацију: 3,100.00 дин.

 

Продајна места од 25,20 м2

Број продајног места: 37,46,51,52

Почетна сума за лицитацију: 3,700.00 дин.

 

Продајна места од 37м2

Број продајног места: 25

Почетна сума за лицитацију: 5,400.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ

Тезге за продају воћа и поврћа – ИПП/СТР 

Број продајног места: 18, 201 

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара 

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа 

Број продајног места: 7,19,22 

Почетна цена за лицитацију: 20.000,00 динара

Мапа пијаце

ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 10,38,43,48,64,82,246,255,278,312,333,357

Почетна сума за лицитацију: 15,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 7,35

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

ПИЈАЦА СЕЊАК

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места: 8,36

Почетна сума за лицитацију: 5,500.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - СТР

Број продајног места: 18,25

Почетна сума за лицитацију: 8,500.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 1,2,3

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА НОВО КИЈЕВО

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/ СТР

Број продајног места: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13,14,15, 16, 17, 19, 20,  21,22, 23, 24,25,27,28,29,30,31,32,33

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА НОВА КАРАБУРМА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места:  1,2,8,9,10,11,14,18,19,29,30,31,50,64,71

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места:  2

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА МИРИЈЕВО

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 83,94

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 105,106,140

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 35,153

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 13,26

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

ПИЈАЦА МИЉАКОВАЦ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места: 19,20,22,23,24,42,43,44,48, 49, 50,52,53,54,55,56

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

 

Рамови 

Број продајног места: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

ПИЈАЦА МАЛИ МОКРИ ЛУГ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/ СТР

Број продајног места: 11

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

ПИЈАЦА КОШУТЊАК

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

ПИЈАЦА КОЊАРНИК

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места:  

1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30

Почетна сума за лицитацију:3,650.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 3

Почетна сума за лицитацију:5,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 5,143,333

Почетна сума за лицитацију: 25,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 5,10,24

Почетна сума за лицитацију: 30,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ЗЕМУН

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 34,291

Почетна сума за лицитацију: 30,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 320,331

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 10,33

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 281,301,322,330,349

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 17,18,31,32,78

Почетна сума за лицитацију: 25,000.00 дин.

 

Мобилна пијаца

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 13,26,37

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 4,65,143

Почетна сума за лицитацију: 30,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, jaja, тестенине, сувомеснатих производа: 

Број продајног места: 520,522

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ЗВЕЗДАРА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР 

Број продајног места: 11,84 

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин. 

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа 

Број продајног места: 3,10,18,22,30 

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин. 

 

Мобилне тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/ СТР  

Број продајног места: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Почетна сума за лицитацију: 30,000.00 дин.

ПИЈАЦА ЖЕЛЕЗНИК

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места: 25,30,39,40

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 1,2,4,8,10,11

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ДУШАНОВАЦ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 

39,41,44,46,48,122,131,132,133,134,135,136,137,138,

139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,154

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 1,4,8,11,18,20

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ГОРЊА ВАРОШ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/ СТР

Број продајног места:   

11,13,16,17,21,23,33,34,35,41,45,47,53,57,65,82,99,100,104,105,109,116,

122,128,129,130,131,132,133,136,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,

154,155,156,157,160,161,164,165,166,167,169,170,173,174,177,183,187,188,204,

221,222,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 6,12

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

 

Рамови

Број продајног места: 3

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

ПИЈАЦА ВОЖДОВАЦ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места:

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,

28, 31,32,33,34,35,36,37,38,40, 42,43,44,46,47,49,53,

54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,75, 76

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 2,3,4,5

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ

Караван тезге

Број продајног места: 11,16,26

Почетна сума за лицитацију: 60,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 251,305

Почетна сума за лицитацију: 25,000.00 дин.

 

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 141,212,233

Почетна сума за лицитацију: 35,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 13,16,18

Почетна сума за лицитацију: 40,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 54

Почетна сума за лицитацију: 50,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места:  1,3,29,30,31,32,33,47,55,56,60

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места:  4,5,12

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БОРЧА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 26,111,130

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 12

Почетна сума за лицитацију: 15,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БЛОК 44

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места:

2,15,73,83,85,90,92,103,122,130,162,194,221,249,300, 343,358

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 46,76,78,104

Почетна сума за лицитацију: 50,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 4,13

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

 

Тезге за продају органске хране

Број продајног места: 10,20

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

ПИЈАЦА БЕЛЕ ВОДЕ

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП / СТР

Број продајног места: 9,11,14,17,18,19,20,23,24,25

Почетна сума за лицитацију: 5,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 2,4,5,6,7,8,10,11,12

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

 

Рамови

Број продајног места: 3,4,5

Почетна сума за лицитацију: 3,650.00

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БАНОВО БРДО

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 44,49,51,73,158,205

Почетна сума за лицитацију: 10,000.00 дин.

 

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа

Број продајног места: 14,21,31,35

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

Мапа пијаце

ПИЈАЦА БАЊИЦА

Тезге за продају воћа и поврћа - ИПП/СТР

Број продајног места: 27, 32,165

Почетна сума за лицитацију: 20,000.00 дин.

 

Тезга са расхладним уређајем у млечној хали

Број продајног места: 35

Почетна сума за лицитацију: 30,000.00 дин.

 

Тезга са расхладним уређајем за продају јаја - плато

Број продајног места: 42

Почетна сума за лицитацију: 30,000.00 дин.

Мапа пијаце са назнакама бројева тезги, расхладних витрина и рамова је истакнута уз оглас на огласним  таблама свих пијаца.

Пијачна опрема се издаје за календарску годину, након чега се закуп може обновити у складу са одредбама Правилника о издавању пијачног пословног простора и Уговора.

Почетна лицитациона цена утврђена је у износу од 3.000,00 - 100.000,00 динара.

Лицитациони износи су:

1.000,00 динара за почетну лицитациону цену до 25.000,00 динара,

5.000,00 динара за почетну лицитациону цену од 25.001,00 - 75.000,00 динара и

10.000,00 динара за почетну лицитациону цену од 75.001,00 - 100.000,00 динара

У цену је урачунат ПДВ.

Пијачну опрему-тезгу, расхладну витрину или рам ће добити онај учесник лицитације који понуди највећи износ за предметну пијачну опрему.

Излицитираним износом стиче се право закупа пијачне опреме. За коришћење лицитиране пијачне опреме примењиваће се важећи Ценовник пијачних услуга.

 Право учешћа на јавној лицитацији за давање на коришћење пијачне опреме имају: физичка лица и предузетници.

 Пријаву за учешће на јавној лицитацији подносе физичка лица која су обавезна да уколико се њихова понуда прихвати, у року од 10 дана од дана добијања одлуке о прихватању понуде као најповољније, доставе доказ о регистрацији одобрене делатности, у складу са Правилником о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуком о пијацама.

Учесници лицитације се пријављују тако што ће у просторијама Управе пијаца где се налази пијачна опрема за коју желе да лицитирају попунити пријавни лист.

 Уз пријаву обавезно доставити:

- доказ о уплати депозита

- пуномоћје оверено код надлежног органа, у случају да физичко лице или предузетник у лицитацији учествује преко пуномоћника.

Приликом пријаве, издаје се лицитациони број за учешће на лицитацији.

Депозит за учешће на јавној лицитацији износи 10% од почетне лицитационе цене, односно крајње излицитиране цене и уплаћује се појединачно за сваку пријаву-тезгу, расхладну витрину или рам.

Депозит се уплаћује на текући рачун ЈКП „Градске пијаце“ Београд број 205-39344-08,  позив на број: 429202.

Учеснику лицитације који не оствари право на закуп тезге, расхладне витрине или рама, депозит се враћа одмах након доношења одлуке о најповољнијем понуђачу.

Најповољнији понуђач дужан је да уплати разлику до пуног износа депозита од 10 % излицитираног износа у року од 2 сата након завршетка лицитације и достави Комисији потврду о плаћању исте, односно да на лицу места да новац путем благајничког записа. Преостали део излицитираног износа је дужан да уплати у року од 8 (осам) дана од дана добијања одлуке Комисије. У противном, сматраће се да је одустао од права коришћења/закупа пијачне опреме – тезге, расхладне витрине и рама ,уз губитак права на повраћај депозита.

Уколико најповољнији понуђач одустане или не испуни услове за доделу, пијачна опрема-тезга ће бити додељена следећем најповољнијем понуђачу.

Учесник лицитације може конкурисати за више тезги, расхладних витрина или рамова, али не може излицитирати више од две тезге, расхладне витрине или рама на једној пијаци, без обзира на статус пијачне опреме који сад поседује на тој пијаци.

На лицитацији не могу учествовати физичка лица и предузетници који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова, који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа о јавној лицитацији или су својим поступцима прекршили Уговор о закупу пијачне опреме, Одлуку о пијацама и Пијачни ред.

Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети у року од 8 дана од дана закључења јавне лицитације. Против исте, заитересована лица могу поднети приговор Надзорном одбору Предузећа, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Крајњи рок за пријављивање за лицитацију је 24 сата пре почетка лицитације.

 Jaвна лицитација обавиће се дана 08.03.2019. године са почетком у 14,00 часова на пијаци „Каленић“ ул. Максима Горког бб, Београд за пијаце: „Зелени венац“, „Блок 44“, Т.Ц. „Крњача“,  „Каленић“, „Видиковац“, „Скадарлија“,  „Т.Ц.Нови Београд“, „Земун“, „Бањица“, „Баново брдо“, „Смедеревски ђерам“ , „Душановац“,  „Миријево“, „Звездара“, „Борча“ , „Нова Карабурма“ , „Браће Јерковић“ , „Горња Варош“ , „Сењак“ , „Вождовац“,  „Железник“, „Беле воде“,  „Миљаковац“,  „Кошутњак“ , „Коњарник“, „ Мали Мокри Луг“ и „Ново Кијево“.

Сва обавештења у вези расписаног огласа o јавној лицитацији за давање пијачне опреме у закуп, заинтересовани могу добити на пијацама где се налази пијачна опрема за коју су заинтересовани, сваког радног дана од 07 до 14 часова.