Вести
29.06.2017.

БЕЗ ПЕСТИЦИДА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ СА БЕОГРАДСКИХ ПИЈАЦА

Сви узорковани производи испуњавају услове предвиђене Законом о безбедности хране


Према пристиглим резултатима Научног института за ветеринарство Србије, у сезонском воћу и поврћу нема пестицида, а у намирницама анималног порекла није изолована Salmonella spp, нити Listerija monocytogenes, док риба из мреже Земунских аласа не садржи паразите.

Услед високих спољних температура и Петровданског поста, Градске пијаце наручиле су комерцијалну анализу сезонског воћа и поврћа, рибе, млечних производа, као и конзумних кокошијих јаја на свим већим пијацама које се налазе у систему ЈКП „Градске пијаце“. Узорковани производи прикупљени су 23.06.2017. године, методом случајног узорка.

Резултати испитивања показују да сезонско воће и поврће, млечни производи, конзумна кокошија јаја, као и речна риба, која се продаје на београдским пијацама испуњава све услове утврђене  Законом о безбедности хране и свим правилницима донетим у складу са овим Законом.

У циљу сталног унапређења свог рада, као и бриге о купцима који се редовно снабдевају на београдским пијацама, предузеће четири пута годишње обавља моноторинг  намирница. Поред анализа, Градске пијаце стално побољшавају услове продаје и складиштења хране, а посебно лако кварљивих намирница анималног порекла. Почев од доласка менаџмента крајем 2014. године, нову млечну халу халу добила је пијаца „Браће Јерковић“, у потпуности су адаптиране млечне хале на пијацама „Скадарлија“, „Миријево“, „Звездара“, „Видиковац“, „Бањица“, „Смедеревски ђерам“, преуређени су простори намењени продаји ове врсте производа на пијацама „Борча“, „Душановац“, „Баново брдо“, а нове витрине добиле су пијаце Т.Ц.„Нови Београд“, „Земун“, „Палилула“, „Видиковац“ и „Горња варош“.

Примена добре хигијенске праксе представља један од главних предуслова за безбедан пласман воћа, поврћа, као и намирница анималног порекла, а неговање односа поверења између ЈКП „Градске пијаце“, продаваца и купаца, императив је за друштвено одговорно предузеће.