Јавне набавке
26.01.2018.

Централна јавна набавка ЦН 01/17. Погонска горива за моторна возила

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк ЦН 1/17 на порталу јавних набавки града Београда

22.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 66510000 - Услуга осигурања имовине и лица – JНMВ 23/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.44 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (0.6 MB PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.14 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (0.74 MB PDF)

Одговори на питања број 2 (0.34 MB PDF)

Одлука додели уговора (1290577 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 23/17 на порталу јавних набавки града Београда

19.01.2018.

Jавна набавка - Пијачне тезге са додатном опремом - ОРН: 39151100 - Отворени поступак - ОП 2/18

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (2393411 PDF)

Одлукa о додели уговора (1076028 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ОП 2/18 на порталу јавних набавки града Београда

15.01.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 03/17 Средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору (0.19 MB PDF)

Линк ЦН 3/17 на порталу јавних набавки града Београда

15.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50110000 - Услуга сервисирања и поправке возила – JНMВ 3/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.92 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.5 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1255797 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.19 MB PDF)

Линк ЈНМВ 3/18 на порталу јавних набавки града Београда