Belgrad Şehri ve ‘Şehir Pazarları’ Kamu Şirketi ‘Veletržnica Beograd d.o.o.’ (Toptan Satış Pazarı Belgrad Limited Şirketi) Şirketinde Sermaye ve Pay Hakkı Kazanmak Üzere İLGİ ÇAĞRISINDA BULUNMAKTADIR

Belgrad Şehri ve ‘Şehir Pazarları’ Kamu Şirketi, ‘Veletržnica Beograd d.o.o.’ Şirketinde sermaye ve pay kazanmak isteyen stratejik ve finansal yatırımcılara katılma isteği mektubu göndermeleri için kamu çağrıda bulunmaktadır.

Kamu çağrının amacı, olabilecek yatırımcı sayısının tespit edilmesi ile en iyi teklif veren yatırımcılar seçilerek başarılı bir şekilde sermaye artırılması sürecinin gerçekleşmesidir. Belgrat Şehri, bu proje çerçevesinde mekan ile alt yapı unsurlarını temin ederek belirli maddi yatırımda da bulunacaktır.

Belgrad Şehri ve ‘Şehir Pazarları’ Kamu Şirketi’nin amacı, Ticaret Kanunu uyarınca kurulması öngörülen toptan satış pazarı nezdinde faaliyet gösterecek taze meyve, sebze, et ve balık toptan ticaret yerlerinin gerekli altyapının gelişmesini sağlamaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ - се daha fazla »

Kabul edilen mimari taslağa göre Toptan Satış Pazarı, halen şehir halinin bulunduğu yerde, 18,5ha büyüklüğünde, Yeni Belgrat’ta (45inci Blok) olan üstün kategori arazide inşa edilecektir. Bu mekanda bulunan kompleksin sermaye değeri Belgrat Ekonomi Fakültesi tarafından tespit edilecektir. Kent planlama şartları ayrıntılı düzenleme planıyla yerine getirilmiş bulumaktadır. Mülkiyet şartlarında ise bir kısıtlama yoktur.

Toptan Satış Pazarı, meyve, sebze, et, balık ve çiçek bölümlerinden ibaret olacaktır. Bütün salonlar gıda güvenliği ve gerekli sıcaklık ve ıssı standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Satış ve depo mekanlarında, satılan malın çeşitlerine göre merkezi havalandırma sistemi uygulanacaktır. Meyve, sebze reyonunda malın sınıflandırılması ve paketlenmesinde kullanılacak tesisler aşamalı olarak kurulacaktır.

Belgrat Toptan Satış Pazarı’nda iç kalite poliçelerinin düzenlenmesi ve fiyatların poliçelerdeki kategorilere göre belirtilmesi, gıda borsasının temelini oluşturacaktır. Toptan Satış Pazarında kayıtlı olan şirketler, kamu sektörüne yönelik satışını teslim günü geçerli olan borsa fiyatından farksız veya daha az olan fiyatlardan yapmak durumunda olacaktır.

Toptan Satış Pazarı nezdinde üreticilerle ticaret yapan şirketler arasında daha iyi bir işbirliği sağlanmak üzere eğitim merkezi kurulacaktır. Alıcı ve tedarikçı arasında kliring çalışma sistemi uygulanacaktır. Pazarda imzalanan sözleşmeler ile tüccarların yatırdıkları depozitler takip edilip taahüt edilen şartların yerine getirilmemesi durumunda gerekli önlemler alınacaktır.

YATIRIMCILARIN YARARLANABİLECEĞİ AVANTAJLAR

Bölgedeki meyve, sebze, çiçek, et ve balık ticaretini yapan en büyük lojistik merkezi olacak olan Toptan Satış Pazarı, müstakbel yatırımcılarına birçok imkan sağlayacaktır:

INVESTOR’S FACT SHEET


İLGİ DUYANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR VE SÜRELER

Toptan Satış Pazarı sermayesinde pay kazanmak için aşağıdaki kategorilerden yatırımcılar başvurabilir:

İlgi duyan yatırımcıların Çağrının ekinde bulunan veya www.bgpijace.rs sitesinden indirilebilen Istek Formunu, gerekli prosedüre uyarak en geç 1/12/2011 tarihine kadar JKP Gradske pijace, Živka Karabiberovića 3, 11000 Beograd adresine veya wholesalemarket@bgpijace.rs elektronik posta adresine göndermeleri beklenir.

Başvuran tüm yatırımcılara pazarı ziyaret etmeleri için özel randevu günü verilecektir.

Bütün sorularınız için info@bgpijace.rs elektronik posta adresini, +381 11 3806 451/452 telefon numarasını veya +381 11 2401 928 faks numarasını kullanabilirsiniz.

ISTEK FORMU