Град Београд и ЈКП Градске Пијаце расписују ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА за учешће у власничкој и управљачкој структури предузећа "Велетржница Београд д.о.о."

Град Београд и Јавно комунално предузеће (ЈКП) Градске Пијаце упућују јавни позив стратешким и финансијским инвеститорима да доставе писма намере о заинтересованости за учешће у власничко-управљачкој структури предузећа „Велетржница Београд д.о.о.“.

Сврха објављивања позива је да се утврди број потенцијалних улагача и обаве припреме за успешну докапитализацију кроз одабир најперспективнијих улагача. Град Београд учествује у инвестицији са обезбеђивањем земљишта и пратеће инфраструктуре, као и одређеним новчаним улогом.

Намера Града Београда и ЈКП Градске Пијаце је да обезбеде развој адекватне инфраструктуре и објеката за трговину на велико свежим воћем, поврћем, месом и рибом у оквиру Велетржнице чије је успостављање предвиђено Законом о трговини.

ТЕХНИЧКИ ОПИС - види детаље »

У складу са дефинисаним идејним решењем, Велетржница ће бити изграђена на премијум локацији од 18,5 ха на Новом Београду (Блок 53), где је тренутно лоцирана кванташка пијаца. Процена вредности капитала постојећег комплекса поверена је Економском факултету у Београду. Урбанистички услови су уређени детаљним планом регулације, а имовинско стање је без оптерећења.

Комплекс Велетржнице ће се састојати од хала за воће и поврће, месо, рибу и цвеће. Сви простори ће бити изграђени у складу са стандардима безбедности хране и кондиционирани на одговарајуће температуре. Продајни и складишни простор је централно климатизован, у складу са врстама роба које се у халама продају. У сектору воћа и поврћа фазно ће се реализовати постројења за калибрисање и паковање робе на лицу места.

Увођење интерних полиса квалитета београдске Велетржнице, као и дефинисање цена по категоријама описаним у полиси, представљаће основ берзе хране а фирме регистроване на Велетржници биће у ситуацији да снабдевају јавни сектор по ценама истим или нижим од берзанске цене на дан испоруке.

У оквиру Велетржнице планира се и едукативни центар за обуку и сарадњу између трговаца и произвођача. У смислу односа трговаца и њихових добављача, велетржница ће успоставити клириншки систем пословања, односно водиће рачуна о свим уговорима склопљеним на Велетржници, управљати депозитима трговаца и реаговати у случају непоштовања уговорних обавеза.

ПРЕДНОСТИ И БЕНЕФИТИ ЗА УЛАГАЧЕ

Потенцијалним улагачима стоје на располагању бројне погодности које Велетржница има да понуди, као највећи регионални логистички центар за размену, увоз и извоз воћа, поврћа, цвећа, меса и рибе:

Погледајте инвестициони профил


УСЛОВИ И РОК ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

Право да се квалификују за учешће у власништву и управљачкој структури Велетржнице имају заинтересовани улагачи из следећих категорија:

Од квалификованих улагача се очекује да преузму формулар за исказивање заинтересованости из прилога Позива или са сајта www.bgpijace.rs, попуне формулар у складу са инструкцијама и доставе га најкасније до 1.12.2011. на адресу: ЈКП Градске Пијаце, Живка Карабиберовића 3, 11000 Београд, или путем е-маила на: wholesalemarket@bgpijace.rs

Сви заинтересовани инвеститори ће бити благовремено обавештени о термину за посету локацији.

Сва питања у вези са овим позивом упутити на е-маил info@bgpijace.rs, или телефоном на број +381 11 3806 451/452, +381 11 2401 928 (факс).

Формулар за исказивање заинтересованости